Ưu Đãi Khi Đăng Ký Cùng
Anh Chị Em Ruột & Bạn Bè
Hoặc Đóng Học Phí Sớm

Lên tới 5%

Học bổng trái tim vàng

Lên tới 30%

Lên tới 10%

Áp Dụng Cho Học Sinh Đăng Ký
Ghi Danh Cho Cả Năm Học

Lên tới 40%

Học bổng
Academic Excellence

Học Bổng & Hỗ Trợ Tài Chính Năm Học 2021-2022

Học bổng và hỗ trợ tài chính của Nisai Global School được xét duyệt tự động dựa trên đơn đăng ký xét tuyển.

Học Phí Tại Nisai Global School

Nisai Global School cung cấp chương trình học linh hoạt, tối ưu theo nhu cầu của học sinh. Do đó, học phí có thể được tính theo 2 cách:
Học phí theo chương trình phổ thông tiêu chuẩn: ₤ 3,000 -  ₤ 4,500 / 3 kỳ / 1 năm học.
Học phí Chương trình linh hoạt theo môn: 
₤ 750 -  ₤ 1,500 / môn.

Đăng ký nhận thông tin 
học bổng & học phí

Đăng Ký Nhận Tư Vấn Từ Nisai Global School

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ